вторник, юли 02, 2013

АЗ ИСКАМ: Прозрачност и почтеност

Аз съм на 38 години, неосъждан гражданин на Република България. Аз съм съвестен и редовен данъкоплатец. Аз се ползвам от всички права, дадени ми от Конституцията и спазвам всички закони, които се отнасят до моята скромна личност.

Всичко това ми дава основание ясно, конкретно и нееднозначно да заявя своята позиция. Тя се обобщава и събира в две думи. Да, те станаха известни от екрана на една-две-три национални телевизии по време на кафето пред Министерски Съвет на 1 юли 2013 година.

Засега са цитирани правилно, но не съм сигурен дали са правилно разбрани, затова пояснявам.

image source - www.capital.bg
image source - www.capital.bgАЗ ИСКАМ: ПРОЗ-РАЧ-НОСТ

В какво се изразява
Законодателството в Република България би следвало да бъде в полза на обществото или на достатъчно големи негови части, без да бъдат засягани интересите или дискриминирани други такива от прилагаето, приемането, неприлагането, неприемането или отменянето на закони, наредби, правилници и други законови и нормативни актове.

Как
1. Задължителна оценка на социалното, икономическото, демографското и всякакво друго въздействие върху устойчивото развитие на страната и обществото. В бюджета на Народното Събрание да залегнат достатъчно средства с които да бъде възлагана подобна оценка на всеки законопроект преди разглеждането му в ресорната комисия. Сумата няма да е голяма и със сигурност ще има добра възвращаемост на инвестицията с оглед съкращаване на евентуални бъдещи разходи в пари и време в случай на приемане на закони, заради които държавата може да бъде осъдена да плаща глоби, обезщетения или други.

2. Директно излъчване на заседанията на всички комисии в Народното Събрание - онлайн и на специализиран канал на новите мултиплекси, когато станат реалност.

3. Директно излъчване на заседанията на Министерски Съвет - по същия начин. Забрана за използване на механизма "на подпис" във всички ситуации.

4. Задължение при налагане на отлагателно вето от страна на Президента, това да се прави публично от трибуната на Народното Събрание. Досега имаше добри опити в началото на един минал вече мандат, но някак си беше забравено и прекрането. Инициативата беше добра, заслужава си да бъде върната отново.


АЗ ИСКАМ: ПОЧ-ТЕ-НОСТ

В какво се изразява
Много пъти съм казвал, че основният проблем на обществения и политическия живот е безнаказаността. Поради липсата на регулиращи механизми, хората и бизнеса са длъжни да нагаждат себе си, идеите си и поведението си спрямо прищевките или капризите на поредица от хора с известно количество власт и контрол. Липсата (поради една или друга причина) на ефективно работеща съдебна система и магистратура само задълбочава този проблем.

Как
Колкото и да е на пръв поглед сложен, този проблем има много просто решение - отчетност и изборност.
1. МВР - всички ръководители на РДВР и РПУ да станат изборни длъжности (със съответния образователен ценз) и тези избори да се провеждат заедно с изборите за местна власт.

2. Съд - всички председатели на градски, районни и каквито там има други видове съдилища (без върховните) да станат изборни длъжности, отново след подходящ образователен ценз.

3. Прокуратура - след внимателен анализ на системата, да бъде въведена изборност и в тази част от правораздаването, дори може да се кандидатират по време на местни избори по двойки - кмет и градски прокурор.

4. Преглед и анализ на съществуващите механизми и изградени системи (здравеопазване, образование, социални услуги) и промяна на тяхната същност в посока да заработят в името и за интереса на групата, заради която са създадени.

Ще дам само един пример - колкото и да им е неприятно на медиците, в момента здравната система обслужва предимно и единствено тях, а пациентите са някакъв досаден бъг в системата, който те са принудени да търпят. Сори, личи ви, много ви личи. Въвеждането на частни ЗОК и принципа "парите следват пациента" вероятно ще ви накара да забравите израза "цветя и бонбони не пием"


АЗ ИСКАМ

Написах го набързо и се концентрирах върху нещата, за които съм размишлявал. Със сигурност има още много, много неща за промяна. Има време, времето е наше.

И накрая ще си позволя да цитирам един много умен човек, мой преподавател по политология - "Държавата по дефиниция е много силна и затова на нея всичко й е забранено, с изключение на нещата, които са й изрично разрешени. Човекът (индивидът) е много слаб и затова на него всичко му е разрешено, с изключение на нещата, които са му изрично забранени"

Време е да се съобразите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар